Care sunt actele de care ai nevoie pentru a inregistra un ONG (organizatie non-profit)

Acte necesare pentru asociatii non-profit

Inregistrarea unei asociatii non-profit in Romania poate parea un proces complicat. Cu toate acestea este destul de mult simplificat si reprezinta un mod practic si util de a incepe o activitate cu caracter social, antreprenorial sau de R&D (cercetare si dezvoltare).

Odoo • Image and Text

Acte necesare


Dosarul trebuie depus la judecatorie. Se completeaza o cerere tip numita "cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice" - 2 exemplare.

La dosar trebuie: (original + 4 copii)
1. Contract de comodat (3 exemplare, 2 le tine asociatia). Nu e nevoie sa fie autentificat la notar.
2. Copie legalizata a titlului de proprietate (anexata la contractul de comodat).
3. Act constitutiv 6 exemplare originale atestate
4. Statut 6 exemplare originale atestate
5. Acordul asociatiei
6. Dovada patrimoniului initial: 5 exemplare xerox ale chitantei emis de banca ce atesta depunerea patrimoniului initial. Sa am si originalul la mine!
7. Cazierele fiscale in original si inca 5 copii.
8. Cazier judiciar
9. Extras de C.F.
10. Cenzor